Privacyverklaring

Als jij een fotoshoot bij ons boekt of een ontwerp door ons laat maken, ontkomen wij er niet aan dat wij een aantal persoonsgegevens van jou verwerken. Welke gegevens dat zijn, voor welke doeleinden wij ze verwerken en wat jouw rechten zijn lees je in deze privacyverklaring. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Marloes van der Linde photography + design
info@marloesvanderlinde.nl
www.marloesvanderlinde.nl
telefoonnummer: 0653283236
KVK nr: 67866077


Welke gegevens verwerken wij?

Om onze diensten te kunnen leveren verwerken wij de volgende gegevens van je:


Waarvoor verwerken wij gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Contact
Als jij telefonisch, per e-mail of via social media contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens die jij daarbij verstrekt om je berichten te kunnen beantwoorden. Als we meer dan twee jaar geen contact met je hebben gehad, verwijderen wij jouw gegevens.

Het maken van portretfoto’s en fotoreportages in opdracht
Foto’s zijn persoonsgegevens. Het is onvermijdelijk dat wij deze maken, opslaan, bewerken en bewaren om jou van dienst te kunnen zijn. Foto’s kunnen worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens, maar als fotograaf mogen wij deze verwerken in het kader van journalistieke doeleinden of artistieke uitingsvormen.

Wanneer je een familyshoot plant, maken wij van tevoren afspraken over het aantal personen dat aanwezig zal zijn bij de shoot. Wij fotograferen jouw familieleden op basis van de overeenkomst die we met jou hebben gesloten.

Wanneer wij in opdracht fotoreportages maken van bruiloften en andere evenementen is het vrijwel onvermijdelijk dat ook andere personen, die hiertoe geen opdracht hebben gegeven, in beeld zullen komen. Wij houden hierbij echter altijd rekening met de privacy van de betrokkenen en zullen foto’s die mogelijk schadelijk zijn voor de afgebeelde personen niet verder verwerken.

De foto’s die wij geselecteerd hebben bewaren wij in principe voor onbepaalde tijd.

Het maken van ontwerpen in opdracht
Bij het maken van ontwerpen voor onder andere trouwkaarten, uitnodigingen, geboortekaartjes, naambordjes, verhuisberichten hebben wij persoonsgegevens nodig om te verwerken in het ontwerp. Wij bewaren de ontwerpen die wij gemaakt hebben in principe voor onbepaalde tijd. Op verzoek kunnen wij namen, adressen en geboortedata anonimiseren.

Wanneer je persoonsgegevens van minderjarigen doorgeeft om op een ontwerp te laten plaatsen, verwerken wij deze gegevens om onze dienstverlening naar behoren te kunnen leveren. Als je persoonsgegevens doorgeeft van minderjarigen anders dan je eigen kinderen of kinderen waarover je de voogdij hebt, hebben wij toestemming nodig van de ouders of voogd.

Het maken van fotoalbums in opdracht
Bij het maken van fotoalbums gebruiken wij naast foto’s ook geboortedata, trouwdata, adressen of andere gegevens die jij graag in het album verwerkt wil hebben. Uiteraard plaatsen wij geen persoonlijke gegevens in een fotoalbum zonder dat we dit van tevoren besproken hebben met jou.

Het versturen van foto’s en ontwerpen
Wij versturen de resultaten van fotoreportages of ontwerpopdrachten in hoge resolutie naar je toe. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres.

Het sturen van offertes
Als je bij ons een offerte opvraagt, gebruiken wij hiervoor jouw naam en adres of de naam en adres van je bedrijf. Een bedrijfsnaam is in principe geen persoonsgegeven, tenzij (een deel van) jouw eigen naam hierin verwerkt is. Het is wettelijk verplicht om offertes (tenminste) zeven jaar te bewaren. Dit doen wij dan ook.

Het maken en versturen van facturen
Als we jou een factuur sturen, gebruiken wij hiervoor jouw naam en adres of de naam en adres van je bedrijf. Het is wettelijk verplicht om facturen (tenminste) zeven jaar te bewaren. Dit doen wij dan ook.

Het versturen van fotoalbums of foto's
Voor het versturen van (fysieke) fotoalbums of foto's hebben wij jouw adres nodig.

Het publiceren van foto’s op onze website en social media
Regelmatig zullen wij ons portfolio op onze website en social media aanvullen met foto’s. Als wij een foto van jou plaatsen, vermelden wij indien gewenst ook jouw naam of social media account hierbij. Uiteraard doen wij dit nooit zonder voorafgaande toestemming.

Reacties op social media
Wanneer je reageert op iets dat wij op social media geplaatst hebben, zien we jouw naam, gebruikersnaam en/of profielfoto. Deze reacties laten wij in principe voor altijd staan, tenzij wij de betreffende post of het gehele social media account verwijderen. Je kan reacties zelf verwijderen of, als dit niet mogelijk is, een verzoek bij ons indienen om de betreffende reactie te laten verwijderen. Je bent nooit verplicht om te reageren, als je dit doet is dit jouw eigen keuze.


Grondslagen voor het verwerken van gegevens

De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:


Toelichting bij gerechtvaardigd belang
Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van geselecteerde foto’s en ontwerpen, ook nadat de opdracht is afgerond. Het samenstellen en uitbreiden van een portfolio van recent en eerder gemaakt werk hoort bij onze bedrijfsvoering. Hierbij houden wij rekening met de privacybelangen van onze opdrachtgevers. Wanneer een foto of ontwerp jouw privacy zou kunnen schaden, zullen wij deze foto of dat ontwerp niet bewaren. Ook foto’s en ontwerpen die niet meer passen bij onze stijl zullen na verloop van tijd verwijderd worden.

Ook voor het verwerken van foto’s die in opdracht gemaakt zijn, waar andere betrokkenen dan de opdrachtgever opstaan, beroepen wij ons in bepaalde gevallen op ons gerechtvaardigd belang. Een goede bedrijfsvoering is voor ons onmogelijk als wij van elk persoon afzonderlijk toestemming moeten vragen voor het maken van een foto tijdens bijvoorbeeld een bruidsreportage. Wij houden hierbij rekening met de privacy van de betrokkenen. Wanneer foto’s schadelijk kunnen zijn voor de daarop afgebeelde personen zullen wij deze verwijderen en niet verder verwerken.


Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Wij maken enkel gebruik van derde partijen ter ondersteuning van onze diensten:


Deze derde partijen worden aangemerkt als verwerkers. Zij verwerken jouw gegevens enkel in opdracht van ons en gebruiken deze verder niet voor andere doeleinden. Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van verwerkers die gevestigd zijn en gegevens verwerken binnen de EER. Soms komt het voor dat wij gebruik maken van diensten buiten de EER. Dit doen wij alleen als de betreffende bedrijven zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn aangemerkt.

Wij maken enkel gebruik van derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Beveiliging van gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen maatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking. Computers, laptops, telefoons en andere apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met wachtwoorden. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij geen gebruik van openbare WiFi-netwerken. Wij zorgen ervoor dat we altijd werken met de laatste versie van besturingssystemen, software en plugins en nieuwe beveiligingsupdates altijd zo spoedig mogelijk installeren.


Cookies

Op onze website staan links naar onze social media kanalen. Door hierop te klikken deel je mogelijk gegevens met deze partijen en worden er mogelijk cookies door deze partijen geplaatst in je browser. Om te zien dat deze partijen met jouw gegevens doen, raden we aan om hun privacybeleid door te nemen.


Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Het gaat om:


Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Wij zullen binnen een maand reageren op je verzoek.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse toezichthouder op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten die wij op dit moment aanbieden. Mochten wij in de toekomst extra diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, dan zal deze privacyverklaring gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.STAY IN TOUCH
Marloes van der Linde Photography